TSF-Caravan Turku ry
TOIMINTAKERTOMUS 2017

Sisällysluettelo
1.YHDISTYS
2. JÄSENISTÖ
3. YLEISET KOKOUKSET
4. HALLITUS
5. CARAVAN SHOW –TOIMIKUNTA
6. KESÄNIEMITOIMIKUNTA
7. NAISTOIMIKUNTA
8. RUISSALOTOIMIKUNTA
9. TURVATOIMIKUNTA
10. URHEILUTOIMIKUNTA
11. MATKAILUASIAMIES
12. TURVA-ASIAMIES
13. TREFFIT JA TAPAHTUMAT
14. TOIMISTO
15. JÄSENLEHDET
16. JÄSENTARVIKKEIDEN MYYNTI .
17. HUOMIONOSOITUKSET
18. EDUSTUKSET
19. KOULUTUS
20. TIEDOTUS
21. LEIRINTÄ
22. YHDISTYKSEN TOIMINTA YLEENSÄ

1. YHDISTYS
SF-Caravan Turku ry:n toiminta oli vuonna 2017, yhdistyksen 48. toimintavuotena, vilkasta ja monimuotoista.
Jäsenistön käytössä on edelleen ollut kaksi omaa aluetta, ympärivuotisena vuonna 2001 omaksi ostettu Kesäniemi Vehmaalla ja talvikaudella Ruissalo Camping Turussa, sekä kolme sopimusaluetta, Kallionokka Camping Pöytyällä, Lemmi-Caravan Mynämäellä ja Livonsaari Caravan Naantalissa. Alueiden hintataso on saatu pysymään jäsenistölle mahdollisimman edullisena. Perinteisten treffien ja tapaamisten lisäksi yhdistys on toteuttanut omilla alueillaan monia pienempiä tapahtumia. Kallionokka Camping, Lemmi-Caravan ja Livonsaari Caravan ovat myös järjestäneet alueillaan treffejä ja tapahtumia, joihin yhdistyksen jäsenet ovat voineet osallistua. Näiden järjestelyihin yhdistys ei kuitenkaan ole osallistunut millään tavoin.
2. JÄSENISTÖ
Vuoden 2016 lopussa yhdistyksessä oli jäseniä 1607 (sis. 10 vapaajäsentä) ja perhejäseniä oli 114. Yhteensä jäsenmäärä oli 1607. Vuoden 2017 vastaavat luvut olivat 1460 jäsentä (sis. 7 vapaajäsentä) ja perhejäseniä oli 115. Yhteensä jäsenmäärä oli 1575. Edellisvuoteen verrattuna jäsenmäärä oli laskenut 32 henkilöllä.
Jäsenkirjurina on toiminut Arja Groth.
3. YLEISET KOKOUKSET
Kevätkokous pidettiin 19.04.2017 Turun Messu- ja Kongressikeskuksen Restel ravintolassa. Kevätkokoukseen osallistui äänivaltaisia jäseniä kaikkiaan 68 henkilöä, joista varsinaisia jäseniä oli 47 ja perhejäseniä 21. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen säännöt muutettavaksi liiton mallisääntöjen mukaisiksi.
Syyskokous pidettiin 18.10.2017 Turun Messu- ja Kongressikeskuksen Restel ravintolassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja Timo Piilonen. Syyskokoukseen osallistui äänivaltaisia jäseniä kaikkiaan 112 henkilöä, joista varsinaisia jäseniä oli 76 ja perhejäseniä 36. Kokoukseen osallistui myös 8 seuralaista, joilla ei ollut äänioikeutta.
4. HALLITUS
Hallitus kokoontui vuonna 2017 yhteensä 12 kertaa, jossa pykäliä kirjattiin 178 kappaletta ja hallitus kokoontui kerran (1) ylimääräiseen kokoukseen, jossa pykäliä kirjattiin 5 kappaletta. Hallituksen kokouksiin osallistuivat:
puheenjohtajana Pentti Groth 13 kertaa jäseninä Tapani Hietanen 12 ”
Esa Kankaristo 11 ”
Hannu Lehtonen 1 ”
Jyrki Lehtonen 8 ”
Sauli Rajaniemi 5 ”
Anne Soitamo 13 ”
3
Petri Suominen 12 ”
Erja Ylitalo 11 ”
Hallituksen jäsen Sauli Rajaniemi ilmoitti erovansa hallituksen jäsenyydestä 19.10.2017 lähtien.
Hallituksen kokouksiin osallistuivat lisäksi ilman äänivaltaa yhdistyksen toimikuntien vetäjät, asiamiehet ja taloudenhoitaja.
Yhdistyksen varapuheenjohtajana toimi Petri Suominen, sihteerinä Anne Soitamo, taloudenhoitajana Sirkka Haapasalo sekä tilintarkastajina HTM Kirsi Patrikainen ja merkonomi Riitta Tolvas. Varatilintarkastajina toimivat Jarmo Erkkilä ja Matti Puustinen.
5. CARAVAN SHOW –TOIMIKUNTA
Toimikunta on nimensä mukaisesti perustettu ainoastaan Caravan Showsta järjestelyistä vastaavaksi toimikunnaksi. Sen toimikausi alkaa muista toimikunnista poiketen edellisen vuoden Caravan Showsta ja päättyy seuraavan vuoden Caravan Showhun. Toimikunta on ottanut aktiivisen roolin myös muissa yhdistyksen muualla kuin Kesäniemessä pidettävissä treffitapahtumissa. Toimikunta kokoontui valmistelemaan Caravan Show’2017 -treffikokoontumista 4 kertaa ja pykäliä kertyi pöytäkirjoihin 46 kpl. Toimikunnan sihteerinä toimi Anne Soitamo.
Toimikuntaan kuuluivat ja sen kokouksiin osallistuivat seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja, leiripäällikkö Pentti Groth 4 kertaa
turvallisuus Esa Kankaristo 3 ”
portti Esko Järvinen 2 ”
sähköt Toni Helenius 3 ”
messuosasto Matti Puustinen 3 ”
messuosasto Ritva Puustinen 3 ”
alue Petri Suominen 4 ”
kahvitus Hanna Toivonen 3 ”
toimisto Jukka Laaksonen 2 ”
kuljetus Pentti Haanpää 3 ”
tmk:n sihteeri/rahastus Anne Soitamo 4 ”
Yhdistyksen edustajana Caravan Show’ 2017 päätoimikunnan kokouksiin (toimikunta koostuu SF-Caravan ry:n, Turun Messukeskus Oy:n, SF-Caravan Turku ry:n, matkailuajoneuvokauppiaiden ja Turun kaupungin edustajista) osallistui Pentti Groth.
Viranomaistoiminta: Messukeskuksen alueen Pelastussuunnitelma laadittu. Yhteinen palotarkastus alueella pidettiin. Tilapäisen leirintäalueen lupa haettu Turun ympäristötoimistosta sekä ilmoitus huvitilaisuudesta tehty Varsinais-Suomen poliisilaitokselle.
Caravan show -treffeille osallistui 215 matkailuajoneuvoa (sis. toimihenkilöt). Toimihenkilöitä tapahtuman järjestelyihin osallistui 65 henkilöä.
4
Kaikille toimihenkilöille järjestettiin 15.12.2016 tiedotustilaisuus Turun Messu- ja kongressikeskuksen ravintolassa ja tilaisuudessa käytiin läpi työtehtävät vastuualueittain.
6. KESÄNIEMITOIMIKUNTA
Kesäniemitoimikunta kokoontui vuonna 2017 yhteensä 9 kertaa. Pykäliä toimikunnan kokouksissa kirjattiin 112 kappaletta. Toimikuntaan kuuluivat ja sen kokouksiin osallistuivat seuraavat henkilöt:
Puheenjohtajana Petri Suominen 9 kertaa
Sihteerinä Merja Simolin-Kivilä 9 ”
jäseninä Ari Ikonen 7 ”
Satu Koli 2 ”
Raimo Kivilä 9 ”
Anne Koivu 6 ”
Arto Mankinen 6 ”
Jarmo Paakkanen 7 ”
Tarja Suominen 9 ”
Timo Vuorinen 4 ”
Juha Vuorio 9 ”
Minna Vuorio 9 ”
Toimikunta hoiti toimiston päivystyksen joka kuukauden 4. maanantai (heinä- ja elokuuta lukuun ottamatta.) Kokouksensa toimikunta piti kuitenkin Kesäniemessä. Toimikunnan sihteerinä toimi Merja Simolin-Kivilä.
Puutalkoot pidettiin kevättalvella. Siivoustalkoot järjestettiin alkukesällä.
05.03. ja 18.11. pidettiin keskustelutilaisuus Kesäniemessä.
Kesäniemen treffit ja tapahtumat on selostettu toimintakertomuksessa otsikon Treffit ja tapahtumat kohdalla.
7. NAISTOIMIKUNTA
Toimikunta kokoontui joka kuukauden 3. maanantai (heinä-elokuuta lukuun ottamatta) yhdistyksen kerhohuoneistossa kerhopäivystyksen merkeissä jutellen ja tehden käsitöitä. Toimikunta kokoontui 10 kertaa vuonna 2017. Toimikuntaan kuuluivat ja sen kokouksiin osallistuivat seuraavat henkilöt:
puheenjohtajana Hanna Toivonen 10 kertaa
jäseninä Päivi Ikonen 2 ”
Sirpa Kujala 4 ”
Merja Simolin-Kivilä 6 ”
Anne Soitamo 9 ”
Tarja Suominen 10 ”
Toimikunta osallistui Caravan Show’2017 -treffeille Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa, jossa toimikunta hoiti toimihenkilöiden kahvituksen. Toimikunta valmisti myös perinteiset rintanapit treffikäyttöön.
Toimikunta on hoitanut myös kerhohuoneiston saunan siivouksen ja pesun.
5
8. RUISSALOTOIMIKUNTA
Ruissalo toimikunta on perustettu toimimaan johtokunnan ja Ruissalon talvileiriytyjien väliseksi tiedotuskanavaksi ja eräänlaiseksi huvitoimikunnaksi.
Tiedottaminen ja tapahtumien ideointi on tärkeä osa toimikunnan tehtävää.
Vuonna 2017 olemme järjestäneet seuraavia tapahtumia.
Maaliskuussa keskustelutilaisuus Johtokunnan kanssa yhdistyksen asioista Villa Saarossa.
Huhtikuussa YT alueen petankki kisat. Illalla saunottiin ja laulettiin karaokea.
Vappuna oli pitkä pöytä:huonosta ilmasta johtuen ahtauduimme kaikki keittiöön nauttimaan ja kuuntelemaan esiintyjää, Martti Koivistoa, syömään isäntä Matin grillaamaan makkaraa. Illalla karaokessa jatkettiin teemaan sopivaa ohjelmaa.
15.5-31.8.2017 kaikki oli kesälaitumella 1.9. Alkoi uusi talvikausi.
Syksyn mittaan pidimme talkoot. Isäntäpari loihti meille maukkaat talkoosopat.
Järjestettiin extempore tyylillä karaoke- ja peli-iltoja.
Joulukuun alussa oli pikkujoulut.
Uusi vuosi otettiin vastaan perinteisin menoin. Pidimme Suomi 100 v. tietokilpailun
9. TURVATOIMIKUNTA
Turvatoimikunta on kokoontunut ajoharjoitusten yhteydessä 6 kertaa. Harjoitukset järjestettiin Messukeskuksen alueella maanantaisin.
Toimikuntaan kuuluu, puheenjohtajana Esa Kankaristo, Katariina Laitinen, Matti Lantta.
Teknisenä asiamiehenä toimii Jyrki Lehtonen.
Ajotaitomerkkisuorituksia ajettiin ajotaitoharjoitusten lomassa kaksi kappaletta matkailuautolla. Ajotaitoharjoitukset on tarkoitettu kaikille jäsenille ajotaidon ylläpitämiseksi, sekä talven jälkeen muistiin palauttamiseksi kesäretkille koti ja ulkomaille.
Toimikunnan pääpaino on toimiminen tapahtumien eri tehtävissä sekä järjestämissään ajoharjoituksissa jäsenistön ajotaidon ylläpitäminen.
10. URHEILUTOIMIKUNTA
Toimikunnan puheenjohtajana toimi edelleen Pentti Hjerppe. Yhdistyksen lentopallon harrastajat ovat harjoitelleet ja pelanneet Raunistulan koululla perjantaisin klo 18.00-19.30.
Toimikunta järjesti 22.4.2017 Ruissalo Campingillä VankkuriViesti ry:n yhdistysten välisen petankkimestaruuskilpailun sekä 12.08.2017 järjestettiin Kesäniemessä petankkikilpailu. Tuomarina molemmissa turnauksissa toimi ansiokkaasti Pentti Hjerppe.
6
11. MATKAILUASIAMIES
Toimintavuoden aikana yhdistyksen matkailuasiamiehenä toimi Ilpo Tolvas. Hän on antanut koti- ja ulkomaanmatkailuun liittyvää neuvontaa ja apua jäsenistölle sekä matkailuvaunulla että -autolla matkustamista koskevissa asioissa.
12. TURVA-ASIAMIES
Toimintavuoden aikana yhdistyksen turva-asiamiehenä toimi Jyrki Lehtonen. Turva-asiamies on toiminut yhdistyksen asiantuntijana turvallisuutta koskevissa asioissa.
13. TREFFIT JA TAPAHTUMAT
Caravan Show’ 2017 Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa 13.-15.01.2017.
Yhdistys järjesti yhteistyössä Turun Messu- ja Kongressikeskus Oy:n kanssa treffikokoontumisen, joka on yhdistyksen suurin vuosittainen yleisötilaisuus. Järjestyksessään 28. tapahtumaan osallistui yhteensä 215 matkailuajoneuvokuntaa. Luku sisältää tapahtuman järjestelyihin osallistuneiden toimihenkilöiden matkailuajoneuvokunnat (65 toimihenkilöä).
Talvirieha Kesäniemessä 25.02.2017
Viikolla 8 lauantaina pidettiin talvirieha. Pilkkisaalistaakin saatiin. Järjestettiin myös muuta toimintaa, mm. jäämaalausta sekä visaisia tehtäviä. Jokainen sai kokeilla millaista on paistaa tikkupullaa Illin grillillä sekä paistaa makkaraa. Illalla oli karaoke. Talviriehaan osallistui 70 kävijää.
Pääsiäistreffit Kesäniemessä 14.-17.4.2017.
Treffeille oli järjestetty toimintaa monipuolisesti mm.ravit, askartelua, monon heittoa, sammuttimien tarkastusta sekä Ylä- Lystillä Miilumestarin vallanvaihto, jossa Seppo Huikko luovutti Miilumestarin vaativan tehtävän Raimo Kivilälle. Rosvopaistia paistettiin n. 55kg. Lauantai-illan tanssirytmeistä vastasi Väliveto orkesteri. Treffeille osallistui 49 omaa ja 25 vierailevaa vaunukuntaa.
VankkuriViesti ry:n yhdistysten välinen petanqi-mestaruuskilpailu Ruissalossa 22.04.2017.
Voittojajoukkue oli Duracel Puput, johon kuuluivat Anne ja Mauri Virtanen sekä Markku Hirvirinne.
Vappu Kesäniemessä 29.04.-01.05.2017
Nautittiin simaa ja munkkeja. Illalla oli karaoke sekä hauskin hattu palkittiin, sen voitti Arto Mankinen.
Kesäniemen juhannus 23.-25.06.2017.
Juhannusta saatiin viettää Kesäniemessä vaihtelevassa säässä. Vaunukuntia oli 65 paikalla. Ohjelmassa oli lipunnosto, tikkakisa, juhannus toto ja kesäniemikaste. Kasteen saivat Merja Simolin- Kivilä ja Raimo Kivilä sekä Erja Ylitalo ja Jari Linden. Aaton tansseissa esiintyi Tutta Carpelan. Lauantaina juhlittiin vielä juhannusta pitkässä pöydässä.
Unikeonkestit Kesäniemessä 22.07.2017.
Kesäniemen Unikeoksi valittiin Satu Koli, joka herätettiin perinteisin menoin aamu-uinnille. Aamu-uinnin jälkeen kaikille tarjottiin aamukahvit Ylä-Lystillä. Illalla tanssittiin levyjen tahdeissa.
7
Petanki Kesäniemessä 12.08.2017.
Kuulat pyörivät alakentällä ja kisaajat hikoilivat tiukoissa otteluissa. Ankaran taiston voittivat Duracel puput, johon kuuluivat Anne ja Mauri Virtanen sekä Markku Hirvirinne. Kykypalkinnon sai Micke Ekblad. Pentti Hjerppe hoiti kisan tuomaroinnin ja järjestelyt ansiokkaasti sekä Hanna kirjanpidon. Illalla tanssittiin Tutta Carpelan tahtiin.
Turun Messut 24.-27.8.2017
SF-Caravan ry.n osasto ja samalla SF-C Turun osasto. Hoitovastuu SF-Caravan Turku.
Osaston miehitys Arja ja Pentti Groth sekä Rose-Marie ja Kurt Lindroos.
Silakkatreffit Kesäniemessä 13.-15.10.2017.
Silakat kutsuivat jälleen väkeä paikalle, treffeille osallistui 175 vaunukuntaa. Silakkaa valmistettiin taas monin eri tavoin mm. paistettuna, halstrattuna ja soppana n. 350 kiloa. Arpajaisten pääpalkinnon voitti Sirpa Saarikko. Perjantaina tanssittiin Kristiina Mäki orkesterin tahdeissa ja lauantaina laulettiin karaokea.
Pikkujoulu Kesäniemessä 02.12.2017.
Pikkujoulun viettoon oli saapunut pieni joukko karavaanareita, nauttimaan joululounas seisovasta pöydästä Ylä-Lystillä. Illalla oli tanssit Terhi Jokilan tahdittamana.
Uudenvuoden vastaanotto Kesäniemessä 31.12.2017.
Tapahtuma aloitettiin jo lauantaina elokuvalla Mielensä pahoittaja ja sen jälkeen jääkiekko pelin seuranta. Aatto illalla karaoke tanssit, tinan valua sekä raketin ammuntaa.
14. TOIMISTO
Yhdistyksen toimisto sijaitsee yhdistyksen kerhohuoneistossa Turussa osoitteessa Linnankatu 49 A ja kerhohuoneisto on 120 m2:n suuruinen. Se sisältää kokoustilat, päivystyshuoneen, monipuolisen keittiön sekä tilavan saunaosaston. Saunaosasto remontoitiin vuonna 2001. Kesäkuussa 2008 alkaneen ja kevättalvella 2009 päättyneen koko taloyhtiötä koskeneen putkiremontin yhteydessä uusittiin keittiön kalusteet ja koneet, päivystyshuoneen kalusteet sekä saunan kiuas. Samana syksynä uusittiin vielä varsinaisen kokoushuoneen yleisvalaistus. Alkuvuodesta 2017 kerhohuoneiston lattia uusittiin.
Kerhohuoneisto on yhdistyksen ahkerassa käytössä, hallitus ja eri toimikunnat ovat kokoustaneet siellä 40 kertaa vuonna 2017. Lisäksi kerhohuoneisto on ollut vuokrattuna yksityistilaisuuksiin yksityiselle ja omalle henkilökunnalle muutamia kertoja vuonna 2017. Lisäksi toimisto on ollut avoinna jäsenistön asiointia varten arkimaanantaisin (heinä-elokuuta lukuun ottamatta) klo 18-20. Muina aikoina käytössä on ollut sähköposti, jotta viestintä yhdistyksen, jäsenistön ja eri yhteistyötahojen välillä olisi mahdollisimman monipuolista ja nykyaikaista.
Jäsenistöllä on ollut mahdollisuus vuokrata toimistohuoneistoa yksityistilaisuuksien järjestämiseen. Toimiston siivouksesta huolehti Hanna Toivonen.
8
15. JÄSENLEHDET
Yhdistyksen oman jäsenlehden, Turun Caravan-postin, julkaiseminen aloitettiin vuonna 1995. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se postitetaan kaikille yhdistyksen varsinaisille jäsenille, kaikille SF-C –yhdistysten puheenjohtajille ja yhdistyksen yhteistyökumppaneille. Lehden päätoimittajana toimi vuonna 2017 Pentti Groth.
Yhdistys osallistui myös VankkuriViesti ry:n jäsenlehden, VankkuriViestin, julkaisemiseen. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se postitetaan kaikille VankkuriViesti ry:n jäsenyhdistysten (15 yhdistystä) jäsenille sekä kaikille SF-C –yhdistysten puheenjohtajille. Lehden päätoimittajana toimi vuonna 2017 Markku Tammi.
16. JÄSENTARVIKKEIDEN MYYNTI
Yhdistys on tehnyt sopimuksen jäsentarvikkeiden myynnistä Turun Länsivankkurit Oy:n kanssa. Jäsentarvikkeita on lisäksi ollut jonkin verran myynnissä Caravan Show’ssa, Kesäniemessä, Ruissalossa sekä päivystysaikoina myös yhdistyksen toimistossa.
17. HUOMIONOSOITUKSET
Kevätkokouksessa huomioitiin yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana olleita henkilöitä seuraavasti:
Pienoislipun, joka on yhdistyksen ensimmäinen huomionosoitus, saa kolmen ensimmäisen vuoden aktiivisesta osallistumisesta yhdistyksen toimintaan. Tällä kertaa pienoislipulla palkittiin Matti Aho, Erkki Janatuinen, Eetu Järvinen ja Sara Raitmaa, Reijo Leppänen, Mauri Raitala, Sirkka ja Sauli Rajaniemi, Jouko Rantala, Jarkko Seppälä, Veli-Matti Virtanen, Minna ja Juha Vuorio ja Erja Ylitalo.
Standaarin, jonka saa seuraavan kolmen vuoden aktiivisuuden jälkeen. Standaarin saivat tällä kertaa Kari Airikkala, Pirjo ja Toni Helenius, Niina ja Mika Juhannusvuori, Esa Kankaristo, Merja ja Hannu Kivelä, Raimo Kivilä ja Merja Simolin-Kivilä, Leo Kylmä, Katriina Laitinen ja Matti Lantta, Leena ja Jorma Lehtonen, Kerttu Rintanen, Raija ja Veikko Saarinen ja Hanna Toivonen.
Plaketin, jonka saa taas sitä seuraavan kolmen vuoden aktiivisuuden jälkeen, plaketin saivat tällä kertaa Anna-Kaisa ja Jyrki Lehtonen (nro 124), Tapani Raitmaa (nro 125), Tarja Suominen (nro 126) ja Katja Suominen (nro 127).
Pronssisen yhdistysmerkin, jonka saa sitä seuraavan viiden vuoden aktiivisuuden jälkeen, pronssien merkin saivat Kurt ja Rose-Marie Lindroos..
Hopeista yhdistysmerkkiä ei jaettu tänä vuonna.
Kultaisen yhdistysmerkin, jonka saa sitä seuraavan viiden vuoden aktiivisuuden jälkeen, kultaisen merkin saivat Martti Päkkilä, Heimo ja Anne Soitamo sekä Riitta Tolvas.
Sitten jatkettiin Harrin maljaan. Yhdistyksen puheenjohtaja Groth kertoi, että maljan historia oli hänellekin aluksi epäselvä eikä sen luovuttamisen alkuperäinen tarkoituskaan ollut selvillä ennen kuin Seppo Sunila kertoi vuosia sitten
9
kevätkokouksessa, että maljan on yhdistykselle vuonna 1975 lahjoittanut rouva Eila Neuvonen, SF-C 825, edesmenneen miehensä Harri Neuvosen muistoksi. Sääntöjen mukaan se luovutetaan sille yhdistyksen jäsenelle, joka on erityisesti edistänyt karavaanariasioita. Puheenjohtaja Groth kertoi luovutuspuheenvuorossaan Harrin maljan saajasta, että sen saaja on toiminut ahkerasti yhdistyksen hyväksi jo vuosien ajan. Asiaa on kuitenkin taas pidetty tavallaan itsestään selvyytenä eikä sitä ole sen kummemmin huomioitu. Nyt kuitenkin tultiin yksimielisesti siihen päätökseen, että Harrin maljan kuuluu Arja Grothille. Pj Groth totesi, että malja olisi luonnollisesti kuulunut molemmille puolisoille, mutta on päätetty, että se annetaan vain yhdelle, joten maljan sai Arja.
Seuraavaksi yhdistyksen puheenjohtaja Pentti Groth jakoi aktiivin palkinnon. Pj. Groth kertoi, että pokaalin on yhdistykselle vuonna 1992 lahjoittanut yhdistyksen entinen puheenjohtaja Rainer Matola. Sääntöjen mukaan sen saajan valitsee yhdistyksen puheenjohtaja ja se luovutetaan vuosittain aktiiviselle johtokunnan jäsenelle tai toimikunnan vetäjälle. Sen sai tällä kertaa Matti Vainio. Luovutuspuheenvuorossaan puheenjohtaja Groth kertoi Vainion hoitaneen aktiivisesti vuosien ajan yhdistyksen Ruissalon Talvialueen isännöintiä. Täten puheenjohtajan ei tarvinnut pitkään miettiä, kenelle hän aktiivin palkinnon tällä kertaa luovuttaa. Kokousväen aplodeista päätellen pj. Grothin valinta osui tälläkin kertaa oikeaan.
Seuraavaksi yhdistyksen puheenjohtaja Groth siirtyi jakamaan huomionosoitukset ajotaitotaitomerkeistä. Ajotaitomerkkejä suoritettiin tänä vuonna kaikkiaan 5 kpl, joista 2 kultaista ja 3 pronssista merkkiä ja kaikki suoritukset suoritettiin asuntoautolla. Kultaisen ajotaitomerkin suorittivat Leena Saarinen ja Jari Kuikka. Pronssiset ajotaitomerkit suorittivat Niina Ruohonen, Hanna Toivonen ja Ari Moisio.
Syyskokouksessa huomioitiin yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana olleita henkilöitä seuraavasti:
Pj. Groth kertoi, että syyskokouksen perinteitä noudattaen kokouksessa luovutetaan ainoastaan Nuoren karavaanarin kiertopalkinto. Nuoren karavaanarin kiertopalkinto on jaettu vuodesta 1993 lähtien 12 kertaa. Vuonna 2017 ei jaettu nuoren aktiivin palkintoa.
Syyskokouksessa yhdistyksen pj. Groth kertoi, että yhdistyksen hallitus päätti ehdottaa kokoukselle Ilpo Tolvaksen kutsumista kunniajäseneksi. Pj. Groth kävi läpi Ilpo Tolvaksen ansiolistaa. Tämän jälkeen kokous kutsui yksimielisesti Ilpo Tolvaksen yhdistyksen kunniajäseneksi.
18. EDUSTUKSET
VankkuriViesti ry:ssä ovat edustajinamme vuonna 2017 olleet Pentti Groth ja Hannu Lehtonen.
Yhdistyksen edustajana Caravan Show -päätoimikunnassa on ollut Pentti Groth.
SF-Caravan Turku ry on yksi Caravan Huiput ry:n 16 jäsenyhdistyksestä. Yhdistystämme Caravan Huiput ry:n hallituksessa on edustanut pj. Pentti Groth.
10
SF-Caravan ry:n liittokokouksessa 20.5.2017 Lappeenrannassa edustajina olivat pj. Pentti ja Arja Groth ja Petri ja Tarja Suominen.
Muiden yhdistysten merkkipäivät, joissa SF-Caravan Turku ry:n edustajina olivat Pentti ja Arja Groth.
SF-Caravan Paraisten seutu ry 40v 5.8.2017
SF-Caravan Paimion seutu ry 40v 16.9.2017
SF-Caravan Vakka-Suomi ry 30v 30.9.2017
Ent. turvatoimikunnan puheenjohtaja Lauri Nieminen on hoitanut SF-Caravan ry:n ajotaitomerkkiasiat 1.1.1994 alkaen.
Ent. turvatoimikunnan puheenjohtaja Lauri Nieminen valittiin syksyllä 2003 SF-Caravan ry:n turvatoimikuntaan. Hänen toimenkuvanaan toimikunnassa on ajotaito ja karavaanarin ajotaitokorttikoulutus. Liiton turvatoimikuntaan perustettiin v. 2007 turvakummityöryhmä, jossa Lauri Nieminen on myös mukana.
Ilpo Tolvas on ollut SF-Caravan Matkailuautoilijat ry:n kunniajäsen syksystä 2007 alkaen.
19. KOULUTUS
Koulutuksiin vuonna 2017 osallistuttiin seuraavasti:
Hätäensiapukurssille ja Deffa-koulutukseen 2.12.2017 Turussa osallistuivat Aho Matti, Groth Pentti, Helenius Pirjo, Helenius Toni, Kankaristo Esa, Koli Satu, Lehtonen Anna-Kaisa, Leppänen Reijo, Rantala Jarkko, Claver Riitta, Tikkalahti Pekka ja Virtanen Veli-Matti.
20. TIEDOTUS
Yhdistyksen www-sivut ovat olleet käytössä maaliskuusta 2004 lähtien. Ne löytyvät osoitteesta www.sfcturku.fi. Kotisivut on valmistanut Tommi Honkanen. Hän ja pj. Pentti Groth päivittävät sivuja tarvittaessa.
Yhdistyksellä on myös oma sähköpostiosoite, sfcturku@sfcturku.fi, jota käyttäen voidaan tiedottaa erilaisista asioista niille, jotka ovat lähestyneet yhdistystä sähköpostitse. Sähköpostia lukee ja siihen vastaa pj. Pentti Groth.
21. LEIRINTÄ
Kesäniemen alue on ollut vilkkaassa käytössä koko vuoden. Alueella myytiin vuosipaikkoja 84 ja kausipaikkoja 5 kappaletta. Kesäniemitoimikunnan
puheenjohtajalla ja yhdistyksen puheenjohtajalla oli lisäksi erikoishintainen vuosipaikka Kesäniemessä.
Vuoden 2017 aikana Kesäniemessä kirjattiin omia vuosi- ja kausipaikkalaisten yöpymisiä sekä vierasyöpymisiä yhteensä 9050 vaunuvuorokautta.
Henkilövuorokausiksi muutettuna määrä oli Kesäniemessä 28328. Kesäniemeä isännöivät Tarja ja Petri Suominen.
Myös Ruissalo Camping on ollut yhdistyksen jäsenten ja vierailijoiden vilkkaassa käytössä vuonna 2017. Ruissalon omien yöpymisluvut vuodelta 2017 (kevät- ja syyskausi) olivat 3499 vaunuvuorokautta ja henkilövuorokausiksi muutettuna 9447 henkilövuorokautta. Vierasyöpymisluvut olivat 812 vaunuvuorokautta ja
11
muutettuna henkilövuorokausiksi määrä oli 2192. Ruissaloa isännöivät Pirjo ja Matti Vainio.
Yhdistyksen vuonna 2017 muualla kuin Kesäniemessä järjestämillä treffeillä (Caravan Show’2017, 179 matkailuajoneuvoa yöpymisiä kirjattiin 510 vaunuvuorokautta, joka henkilövuorokausiksi muutettuna tekee 1377 henkilövuorokautta.
22. YHDISTYKSEN TOIMINTA YLEENSÄ
Kesäniemen rakentaminen ja kunnossapito on edelleen yhdistyksen tärkein ja eniten voimavaroja vaativa kohde ja sen palvelutason parantamiseksi tehdään ahkerasti työtä. Alueen tiedot julkaistaan sekä Karavaanarin alueoppaassa, joka postitetaan kaikille SF-Caravan ry:n jäsenille että Caravan Huiput -esitteessä, jota jaetaan mm. matkailuun liittyvissä tapahtumissa, matkailutoimistoissa, leirintäalueilla ja kuntien infopisteissä. Caravan Huiput -markkinointiketju aloitti toimintansa vuoden 1999 alussa. Ketjuun liittymisen myötä Kesäniemeen on saatu runsaasti uusia vierailijoita. Caravan Huiput -etukorttia käyttävien vierailijoiden määrä on tämän jälkeen vaihdellut vuosittain puoleen ja toiseen. Vierailijat aina Rovaniemeä, Varkautta ja Mikkeliä myöten ovat olleet Kesäniemeen tyytyväisiä ja kehuneet alueen palveluita.
Hallitus kiittää jäsenistöä aktiivisesta osallistumisesta yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin. Uusia kasvoja kuitenkin kaivataan kipeästi jo tutuiksi käyneiden joukkoon. Esim. yhdistyksen kotisivujen ja sähköpostiosoitteen kautta nuorempikin sukupolvi voi lähestyä yhdistystä ja esittää toiveitaan ja mielipiteitään sen toiminnasta, treffeistä yms. ja tarjoutua auttamaan uusien ehdotusten toteuttamisessa.
HALLITUSoimintakertomus 2017