Toimintasuunnitelma 2021

Voit ladata toimintasuunnitelman myös PDF-tiedostona alla olevasta linkistä


Sisällysluettelo

YHDISTYS…………………………………………………………………………….. 3

HALLITUS…………………………………………………………………………….. 3

TOIMIKUNNAT…………………………………………………………………….. 4

CARAVAN SHOW –TOIMIKUNTA………………………………………. 4

KESÄNIEMITOIMIKUNTA…………………………………………………. 4

NAISTOIMIKUNTA………………………………………………………….. 5

RUISSALOTOIMIKUNTA…………………………………………………… 5

TURVATOIMIKUNTA……………………………………………………….. 5

TURVA-ASIAMIES…………………………………………………………… 6

URHEILUTOIMIKUNTA…………………………………………………….. 6

TOIMISTO- JA PUHELINPALVELU…………………………………………….. 6

JÄSENTARVIKKEET………………………………………………………………… 7

ALUEET……………………………………………………………………………….. 7

TIEDOTTAMINEN………………………………………………………………….. 7

YHTEISTOIMINTA………………………………………………………………….. 7


YHDISTYS

SF-Caravan Turku ry toimii sääntöjensä mukaisesti ensisijaisesti jäsenperheittensä matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuuksien edistämiseksi. Pääkohteena on yhdis- tyksen oman alueen, Kesäniemen, kehittäminen ja rakentaminen. Alueen siirtyminen yhdistyksen omistukseen vuoden 2002 alussa on tuonut toimintaan lisävarmuutta ja selkeyttänyt alueen kehittämissuunnitelmia. Kesällä 2004 käyttöön otettu uusi sauna, uusien vaunupaikkojen raivaaminen ja vesijättömaan lunastus, syksyllä 2005 ja keväällä 2006 tapahtunut uimarannan ruoppaus ja kunnostustyö sekä kesällä 2012 hankittu ja paikalleen asennettu uusi uimalaituri ovat esimerkkejä alueen jatkuvasta kehittämisestä ja palvelujen paranemisesta. Lisäksi alueelle on vuonna 2013 hankittu uudempi traktori ja pienoiskaivinkone. Kesäniemeen uudisrakennuksen rakentaminen aloitettiin vuoden 2018 syksyllä. Jäsenten käyttöön pyritään lisäksi saamaan kohtuuhintaisia ja -tasoisia sopimusalueita, jotta eri käyttäjäryhmät tulisivat tasapuolisesti huomioonotetuiksi.

Tavoitteena on saada jäsenet aktiivisesti mukaan yhdistyksen toimintaan tarjoamalla heille mahdollisuus tuoda uusia ideoita toimintaan ja toteuttaa niitä esim. toimikuntien kautta. Samaan tähtäävät hallituksen Kesäniemessä ja Ruissalossa vähintään kerran vuodessa järjestämät keskustelutilaisuudet. Lisäksi yhdistys osallistuu aktiivisesti vuotuisten Caravan Show –messujen järjestelyihin sekä paikkakunnalla järjestettäviin muihin alan tilaisuuksiin.

Kesällä 2019 vietettiin alueellamme yhdistyksen 50-vuotisjuhlaa, jonka jälkeen välittömästi aloitettiin yhdistyksen 60-vuotissuunnittelu.

HALLITUS

Hallitus toteuttaa yleisten kokousten päätökset ja valvoo ja ohjaa toimikuntien toimintaa sekä yhdistyksen varainkäyttöä. Hallitus hoitaa yhteydet eri sidosryhmiin ja viranomaisiin. Hallituksen jäsenet tutustuvat vuosittain yhdistyksen omaan alueeseen, Kesäniemeen, Vehmaalla sekä yhdistyksen talvialueeseen, Ruissaloon, Turussa. Näillä molemmilla alueilla järjestetään hallituksen toimesta vähintään kerran vuodessa tapahtuma, jossa alueen asukkailla on tilaisuus kuulla yhdistyksen suunnitelmista ja tavoitteista alueiden kehittämiseksi ja osallistua rakentavaan keskusteluun ja mielipiteenvaihtoon hallituksen kanssa.

Hallitus kokoontuu joka kuukauden 1. tiistai (lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuuta) yhdistyksen toimistossa. Hallitus huolehtii myös kuukauden ensimmäisen maanantain toimiston päivystysvuoron. Toimikuntien puheenjohtajat ja asiamiehet osallistuvat hallituksen kokouksen alussa käsittelemään toimikuntien asioita. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät yhdistyksen lehdestä ja internetsivuilta.

Syksyllä 2010 valmistui johtokunnan nimeämän PTS-projektityöryhmän laatima Kesäniemen pitkän tähtäimen suunnitelman loppuraportti, jota pidetään ajan tasalla vuosittaisilla tarkistuksilla ja aloitettiin seuraavan 5-vuotiskauden suunnittelu. Tähän suunnitelmaan kerättiin mm. Kesäniemen rakennushankkeet tärkeysjärjestyksessä sekä yhdistyksen isompaa rahoitusta vaativat hankinnat. Tällä toimenpiteellä vakautetaan yhdistyksen varainkäyttö ja suunnitelmallinen talous. Kesäniemen rantakaavamuutos vahvistettiin 2017.

TOIMIKUNNAT

Vuonna 2021 yhdistyksessä toimivat seuraavat toimikunnat: Caravan Show – toimikunta, Kesäniemitoimikunta, naistoimikunta, Ruissalotoimikunta, turvatoimikunta ja urheilutoimikunta.

Toimikuntien lisäksi yhdistyksessä on matkailuasiamies, nuorisoyhdyshenkilö ja turva- asiamies.

CARAVAN SHOW –TOIMIKUNTA

Toimikunta suunnittelee yhdessä SF-Caravan ry:n ja Turun Messu- ja Kongressikeskus Oy:n kanssa Caravan Show –messujen toteuttamisen ja ylläpitää pysyvää ohjeistoa ko. tapahtumalle.

Caravan Show –toimikunnan puheenjohtaja osallistuu messujen päätoimikunnan kokouksiin. Lisäksi kokouksiin osallistuvat päätoimikunnan kutsumat henkilöt.

Toimikunta järjestää samanaikaisesti messujen kanssa Caravan Show –treffit Turun Messu- ja Kongressikeskuksen piha-alueella. Toimikunta tekee treffialueelle pelastussuunnitelman, tilapäisen leirintäalueilmoituksen ja ilmoituksen ylei- sötilaisuudesta sekä muut viranomaisilmoitukset treffitapahtumasta.

Toimikunta huolehtii Turun Messu- ja Kongressikeskuksen F-hallissa olevan vuok- ravaraston järjestyksestä.

Toimikunta ylläpitää pysyvää ohjeistoa ko. tapahtumalle. Toimikunnan yhteystiedot löytyvät yhdistyksen lehdestä ja www-sivuilta.

Caravan Show 2021 järjestetään 23.-25.4.2021 Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa.

Toimikunta on ottanut aktiivisen roolin myös muiden kuin Kesäniemessä järjestettävien yhdistyksen treffien ja tapahtumien järjestämisessä.

Toimikunta osallistuu myös mahdollisesti Best-Caravan Oy:n järjestämään Automatkailumessu-tapahtumaan 15.-17.1.2021 järjestämällä leiriytymisen, jos korona sallii tapahtuman järjestämisen.

KESÄNIEMITOIMIKUNTA

Kesäniemen rakentamista jatketaan mahdollisuuksien mukaan ja korjauksia tehdään tarpeen mukaan.

Treffejä ja tapahtumia tullaan vuonna 2021 järjestämään seuraavasti:

  • Helmikuun 13. päivänä vko 6 vietetään talviriehapäivää.
  • Pääsiäistreffit pidetään 2.-5.04 Silloin valitaan miilumestari ja valmistetaan rosvopaistia.
  • Juhannusta vietetään perinteisin menoin vko.25, 25.-27.06. mm Kesäniemikasteen ja tikkakisan merkeissä.
  • kesä/heinäkuu MP Saariston rengastie kierros
  • vko.29. 19.-25.7.Lasten taideviikko
  • vko. 32. 14 8. Petanki-kilpailu Jyväs Caravan Cup.

– vko. 36. 10.-12.9. Syystulet

  • vko. 40. 8.-10.10. Silakkatreffit.
  • vko. 48 4.12. Pikkujoulut.
  • vko. 52. 31.12. otetaan Uutta Vuotta vastaan.

Kaikista yllä mainituista tapahtumista huolehtii Kesäniemitoimikunta. Toimikunta järjestää lisäksi ohjelmailtoja Kesäniemessä (karaokeiltoja, diaesityksiä yms.) Kaikissa tapahtumissa ja treffeillä tullaan erityisesti ottamaan huomioon lapset ja nuoret. heille tullaan mahdollisuuksien mukaan järjestämään heidän ikäänsä sopivaa ohjelmaa.

Kesäniemi kuuluu Caravan Huiput – ketjuun, jonka vuoksi palvelujen parantaminen ja vierailijoiden viihtyminen alueella on erityisesti huomioitava.

Kesäniemitoimikunta huolehtii joka kuukauden 4. maanantaina yhdistyksen toimiston päivystyksestä lukuun ottamatta kesä-heinäkuuta. Toimikunnan yhteystiedot löytyvät yhdistyksen lehdestä ja kotisivuilta.

NAISTOIMIKUNTA

Toimikunta on mukana Caravan Show –treffeillä monissa eri tehtävissä. Uudet  haasteet, joita esim.

uudet jäsenet tuovat mukanaan, toimikunta on valmis ottamaan iloisella mielellä vastaan.

Naistoimikunta kokoontuu joka kuukauden 3. maanantai (lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuuta) askartelun, keskustelun ja yhdessä tekemisen merkeissä yhdistyksen toimistossa. Jolloin toimikunta huolehtii myös toimiston päivystyksestä. Toimikunnan yhteystiedot löytyvät yhdistyksen lehdestä ja kotisivuilta.

RUISSALOTOIMIKUNTA

Ruissalotoimikunnan tehtävänä on toimia Turun kaupungilta vuokratulla Ruissalo Camping talvialueella asukkaiden ja vierailijoiden sekä hallituksen välisen tiedonkulun välittäjänä ja toimia aktiivisena talvialueen toimijana ja tapahtumien järjestäjänä. Ruissalotoimikunta kokoontuu aina tarpeen mukaan tai tarvittaessa etänä. Tulevan toimintakauden osalta voi suunnitelmiin tulla muutoksia, edelleen vallitsevan Korona epidemian vuoksi.

Toimikunnan tavoitteena on, että toimintakaudella järjestetään edelleen alueella oleville caravaanareille joka kuukauden viimeisenä lauantaina pidettävä keskustelutilaisuus. Samoin tavoitteena on, että kevätkauden aikana järjestetään karaokeiltoja sekä yhteislaulutilaisuuksia, talvella sisätiloissa ja lämpimällä säällä grillipaikalla.

Helmikuussa järjestetään perinteinen papusoppatarjoilu.

Vappuna järjestettiin perinteinen pitkäpöytä, jossa musiikista vastaa Duo papat.

Toimikunta ylläpitää Ruissalon Whatsapp ryhmää ja välittää aktiivisesti sen kautta asukkailleen informaatiota ja muuta tärkeää tietoa.

Kesätauon jälkeen syyskaudella toimikunta järjestää erilaisia tapahtumia kuten grillituokioita, yhteislaulutilaisuuksia, karaokeiltoja ym. asukkaiden toivomaa ohjelmaa. Perinteinen siivoustalkoo marraskuun alkupuolella ja pikkujoulujuhla joulukuun alkupuolella.

Toimikunta on tarvittaessa mukana yhdistyksen eri tilaisuuksissa erilaisissa tehtävissä.

TURVATOIMIKUNTA

Turvatoimikunnan toimialaan kuuluu matkailuajoneuvojen turvallinen ja oikea käyttö, joka sisältää. Ajokorttiasiat, kytkennät, oikean kuormauksen sekä ajoneuvon hallinnan

liikenteessä ja leiriydyttäessä.

Toisena toimialana on tekniikka sisältäen sähkö- ja kaasukytkennät, sekä katsastusasiat.

Toimikunta neuvoo ja opastaa yhdistyksen jäseniä vaunuyhdistelmän ja matkailuauton käsittelyssä, mm. järjestää ajoharjoituksia, joissa halukkaat voivat halutessaan suorittaa myös liiton myöntämiä ajotaitomerkkejä.

Ajotaitoharjoituksia järjestetään Turun Messu- ja Kongressikeskuksen kentällä vuonna 2021 seuraavasti: Huhtikuun 26. pvä, Toukokuun 17., 24. sekä 31. päivinä sekä

Syyskuun 13. ja 20. ja 27. päivinä.

Sekä omilla alueilla jos halukkaita löytyy. Myös ennakoivan ajon koulutusta järjestetään.

Toimikunta on mukana koko maata koskevien ajotapahtumien järjestelyssä aina, kun ne osuvat toiminta-alueellemme. ja pyydettäessä muuallakin.

Yhdistyksen treffeillä toimikunta on mukana joko omalla ohjelmalla tai muiden toimikuntien apuna.

Tapahtumien aikana toimikunta puuttuu mahdollisiin turvallisuus epäkohtiin. Toimikunta on valmis auttamaan myös muita yhdistyksiä toimialansa mukaisten ohjelmien ja tapahtumien järjestelyssä.

Toimikunta ottaa osaa liiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja julkaisee toimialaansa kuuluvia kirjoituksia, sekä avustaa yhdistyksen muita toimikuntia.

Yhdistyksen järjestämillä treffeillä ja omilla alueilla toimikunta suoritta turvatarkastuksia, ja pyrkii monin eri tavoin vaikuttamaan siihen, että harrastuksemme olisi mahdollisimman turvallista ja ongelmatonta, niin leiriydyttäessä kuin liikenteessäkin.

Turvatoimikunnan jäsenet ovat valmiit opastamaan jäsenistöä kaikissa alaan liittyvissä asioissa. Toimikunnan yhteystiedot löytyvät yhdistyksen lehdestä ja internet sivuilta.

TURVA-ASIAMIES

Turva-asiamies ja turvatoimikunta seuraavat yleistä kehitystä ja muuttuvia määräyksiä alalla sekä tiedottavat niistä jäsenistölle. Turva-asiamies antaa tarvittaessa lausuntoja toimenkuvaansa kuuluvissa asioissa ja tutkii harrastukseen liittyviä teknisiä ongelmia ja väärinkäytöksiä vahinkojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Asiamiehen yhteystiedot löytyvät yhdistyksen lehdestä ja internetsivuilta.

URHEILUTOIMIKUNTA

Toimikunta ylläpitää jäsenten kuntoliikuntaa ja hoitaa lentopallon pelivuorot perjantai- iltaisin Raunistulan koululla. Lentopallon pelivuorot ovat tauolla toistaiseksi koronapandemian vuoksi. Ei vielä ole tiedossa urheiluhallia. Toimikunnan yhteystiedot löytyvät yhdistyksen lehdestä ja internetsivuilta.

TOIMISTO- JA PUHELINPALVELU

Yhdistyksen toimisto on avoinna jäsenten asiointia varten puhelimitse/henkilökohtai- sesti kesäkuukausia (kesä- ja heinäkuu) lukuun ottamatta joka maanantai klo 18–20. Lisäksi yhdistykselle voi jättää viestin tai yhteydenottopyynnön yhdistyksen omien internetsivujen, www.sfcturku.fi, sekä sähköpostiosoitteen, sfcturku@sfcturku.fi, kautta.

Yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toimikuntien vetäjien ja asiamiesten yhteystiedot löytyvät yhdistyksen lehdestä ja internetsivuilta.

Yhdistyksen kerhohuoneistoa vuokrataan yhdistyksen jäsenille kohtuullista korvausta vastaan esim. perhejuhlien, koulutustilaisuuksien, saunailtojen tms. järjestämiseen. Vuokraustoimintaa johtaa yhdistyksen hallitus.

JÄSENTARVIKKEET

Joitakin jäsentarvikkeita on myynnissä myös yhdistyksen osastolla Caravan Show – messuilla, yhdistyksen toimistossa sekä Kesäniemessä ja Ruissalossa. Valikoimat saattavat vaihdella toimipisteittäin. Uusia jäsentarvikemyyntipisteitä perustetaan tar- vittaessa.

ALUEET

Yhdistyksen oma alue Kesäniemi Vehmaalla on jäsenistön käytössä ympäri vuoden.

Lisäksi yhdistyksellä on vuosia ollut käytössään joitakin kesäkausipaikkoja Ruissalo Campingillä, samoin koko matkailuajoneuvoille tarkoitettu alue Ruissalo Campingillä on yhdistyksen käytössä talvialueena syksystä kevääseen alueen muutoin ollessa suljettuna.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistys tiedottaa jäsenistölle toiminnastaan mahdollisimman monipuolisesti yhdis- tyksen oman lehden Turun Caravan-postin välityksellä. Tiedotusta hoidetaan lisäksi yhdistyksen internetsivuilla, www.sfcturku.fi, ja käyttämällä tarvittaessa sanomalehtien ja paikallisradioitten palveluita.

YHTEISTOIMINTA

Yhdistys harjoittaa yhteistoimintaa SF-Caravan ry:n, Caravan Huiput ry:n sekä muiden lähikuntien SF-C -yhdistysten kanssa. Myös muu yhteistoiminta eri järjestöjen ja yritysten kanssa on mahdollista.

Turku 6.10.2020

Hallitus