Toimintasuunnitelma 2019

SF-Caravan Turku ry
Toimintasuunnitelma 2019
2
Sisällysluettelo
YHDISTYS …………………………………………………………………………………………………………….. 3
HALLITUS …………………………………………………………………………………………………………….. 3
TOIMIKUNNAT ……………………………………………………………………………………………………… 4
CARAVAN SHOW –TOIMIKUNTA ………………………………………………………………………. 4
MÖKKI JA MERI & CARAVAN ……………………………………………………………………………. 4
KESÄNIEMITOIMIKUNTA …………………………………………………………………………………. 4
NAISTOIMIKUNTA …………………………………………………………………………………………… 5
RUISSALOTOIMIKUNTA …………………………………………………………………………………… 5
TURVATOIMIKUNTA ……………………………………………………………………………………….. 5
TURVA-ASIAMIES ……………………………………………………………………………………………. 6
URHEILUTOIMIKUNTA …………………………………………………………………………………….. 6
MATKAILUASIAMIES ……………………………………………………………………………………….. 6
TOIMISTO- JA PUHELINPALVELU …………………………………………………………………………….. 6
JÄSENTARVIKKEET ………………………………………………………………………………………………… 7
ALUEET ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
TIEDOTTAMINEN ………………………………………………………………………………………………….. 7
YHTEISTOIMINTA ………………………………………………………………………………………………….. 7
3
YHDISTYS
SF-Caravan Turku ry toimii sääntöjensä mukaisesti ensisijaisesti jäsenperheittensä matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuuksien edistämiseksi. Pääkohteena on yhdis-tyksen oman alueen, Kesäniemen, kehittäminen ja rakentaminen. Alueen siirtyminen yhdistyksen omistukseen vuoden 2002 alussa on tuonut toimintaan lisävarmuutta ja selkeyttänyt alueen kehittämissuunnitelmia. Kesällä 2004 käyttöön otettu uusi sauna, uusien vaunupaikkojen raivaaminen ja vesijättömaan lunastus, syksyllä 2005 ja keväällä 2006 tapahtunut uimarannan ruoppaus ja kunnostustyö sekä kesällä 2012 hankittu ja paikalleen asennettu uusi uimalaituri ovat esimerkkejä alueen jatkuvasta kehittämisestä ja palvelujen paranemisesta. Lisäksi alueelle on vuonna 2013 hankittu uudempi traktori ja pienoiskaivinkone. Jäsenten käyttöön pyritään lisäksi saamaan koh-tuuhintaisia ja -tasoisia sopimusalueita, jotta eri käyttäjäryhmät tulisivat tasapuolisesti huomioonotetuiksi.
Tavoitteena on saada jäsenet aktiivisesti mukaan yhdistyksen toimintaan tarjoamalla heille mahdollisuus tuoda uusia ideoita toimintaan ja toteuttaa niitä esim. toimikuntien kautta. Samaan tähtäävät hallituksen Kesäniemessä ja Ruissalossa vähintään kerran vuodessa järjestämät keskustelutilaisuudet. Lisäksi yhdistys osallistuu aktiivisesti vuotuisten Caravan Show –messujen järjestelyihin sekä paikkakunnalla järjestettäviin muihin alan tilaisuuksiin.
Yhdistys viettää 50-vuotisjuhlaansa 15.6.2019.
HALLITUS
Hallitus toteuttaa yleisten kokousten päätökset ja valvoo ja ohjaa toimikuntien toimintaa sekä yhdistyksen varainkäyttöä. Hallitus hoitaa yhteydet eri sidosryhmiin ja viranomaisiin. Hallituksen jäsenet tutustuvat vuosittain yhdistyksen omaan alueeseen, Kesäniemeen, Vehmaalla sekä yhdistyksen talvialueeseen, Ruissaloon, Turussa. Näillä molemmilla alueilla järjestetään hallituksen toimesta vähintään kerran vuodessa tapahtuma, jossa alueen asukkailla on tilaisuus kuulla yhdistyksen suunnitelmista ja tavoitteista alueiden kehittämiseksi ja osallistua rakentavaan keskusteluun ja mielipiteenvaihtoon hallituksen kanssa.
Hallitus kokoontuu joka kuukauden 1. maanantaina (lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuuta) yhdistyksen toimistossa. Tällöin hallitus huolehtii myös toimiston päivystyksestä. Hallituksen kokouksiin voivat osallistuvat yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten lisäksi yhdistyksen toimikuntien puheenjohtajat ja asiamiehet sekä taloudenhoitaja. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten yhteystiedot löytyvät yhdistyksen lehdestä ja internetsivuilta.
Syksyllä 2010 valmistui johtokunnan nimeämän PTS-projektityöryhmän laatima Kesäniemen pitkän tähtäimen suunnitelman loppuraportti, jota pidetään ajan tasalla vuosittaisilla tarkistuksilla. Tähän suunnitelmaan kerättiin mm. Kesäniemen rakennushankkeet tärkeysjärjestyksessä sekä yhdistyksen isompaa rahoitusta vaativat hankinnat. Tällä toimenpiteellä vakautetaan yhdistyksen varainkäyttö ja suunnitelmallinen talous. Kesäniemen rantakaavamuutos vahvistettiin 2017.
4
TOIMIKUNNAT
Vuonna 2019 yhdistyksessä toimivat seuraavat toimikunnat: Caravan Show –toimikunta, Kesäniemitoimikunta, naistoimikunta, Ruissalotoimikunta, turvatoimikunta ja urheilutoimikunta.
Toimikuntien lisäksi yhdistyksessä on matkailuasiamies, nuorisoyhdyshenkilö ja turva-asiamies.
CARAVAN SHOW –TOIMIKUNTA
Toimikunta suunnittelee yhdessä SF-Caravan ry:n ja Turun Messu- ja Kongressikeskus Oy:n kanssa Caravan Show –messujen toteuttamisen ja ylläpitää pysyvää ohjeistoa ko. tapahtumalle.
Caravan Show –toimikunnan puheenjohtaja osallistuu messujen päätoimikunnan kokouksiin. Lisäksi kokouksiin osallistuvat päätoimikunnan kutsumat henkilöt.
Toimikunta järjestää samanaikaisesti messujen kanssa Caravan Show –treffit Turun Messu- ja Kongressikeskuksen piha-alueella. Toimikunta tekee treffialueelle pelastussuunnitelman, tilapäisen leirintäalueilmoituksen ja ilmoituksen ylei-sötilaisuudesta sekä muut viranomaisilmoitukset treffitapahtumasta.
Toimikunta huolehtii Turun Messu- ja Kongressikeskuksen F-hallissa olevan vuok-ravaraston järjestyksestä.
Toimikunta ylläpitää pysyvää ohjeistoa ko. tapahtumalle. Toimikunnan yhteystiedot löytyvät yhdistyksen lehdestä ja www- sivuilta.
Caravan Show 2019 järjestetään 11.-13.1.2019 Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa.
Toimikunta on ottanut aktiivisen roolin myös muiden kuin Kesäniemessä järjestettävien yhdistyksen treffien ja tapahtumien järjestämisessä.
MÖKKI JA MERI & CARAVAN
Yhdistys osallistuu Turun Messukeskuksen järjestämään Mökki ja Meri & Caravan – treffitapahtumaan 29.-31.3.2019.
KESÄNIEMITOIMIKUNTA
Kesäniemen rakentamista jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Vuosikunnostuksia ja huoltoja, sekä tarpeellisia korjauksia tehdään tarpeen mukaan.
Treffejä ja tapahtumia tullaan vuonna 2019 järjestämään seuraavasti:
– Helmikuun 9. päivänä vko 6. vietetään talviriehapäivää.
– Pääsiäistreffit pidetään vko 16. 19-22.04 silloin valitaan miilumestari ja valmistetaan rosvopaistia.
– 50 v. Juhlatreffit vietetään 15.06.
– Juhannusta vietetään perinteisin menoin vko 25. 21-23.06. mm kesäniemikasteen ja tikkakisan merkeissä.
– vko 29. 15-21.07. Lasten taideviikko.
– vko 32. 10.08 Petanki kilpailut. Best Caravan Cup.
– vko 35. 30.08-1.09 Syystulet-treffit.
– vko 41. 11-13.10 Silakkatreffit.
– vko 49. 7.12 Pikkujoulut.
– vko 52. 31.12 otetaan Uutta Vuotta vastaan.
5
Kaikista yllämainituista tapahtumista huolehtii Kesäniemitoimikunta. Toimikunta järjestää lisäksi ohjelma-iltoja (karaokeiltoja, yhteislauluhetkiä, peli-iltoja, erilaisia illanviettoja yms.)
Kaikissa tapahtumissa ja treffeillä tullaan erityisesti ottamaan huomioon lapset ja nuoret. Heille tullaan mahdollisuuksien mukaan järjestämään ikään sopivaa ohjelmaa.
Kesäniemi kuuluu Caravan Huiput-ketjuun, jonka vuoksi palvelujen parantaminen ja vierailijoiden viihtyminen on erityisesti huomioitava.
Kesäniemitoimikunta huolehtii joka kuukauden 4. maanantaina yhdistyksen toimiston päivystyksestä lukuun ottamatta kesä-heinäkuuta. Toimikunnan yhteystiedot löytyvät yhdistyksen lehdistä ja yhdistyksen kotisivuilta.
NAISTOIMIKUNTA
Toimikunta on mukana Caravan Show –treffeillä tammikuussa messuosastolla ja rahastuksessa. Uudet haasteet, joita esim. uudet jäsenet tuovat mukanaan, toimikunta on valmis ottamaan iloisella mielellä vastaan.
Naistoimikunta kokoontuu joka kuukauden 3.maanantai (lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuuta) askartelun, keskustelun ja yhdessä tekemisen merkeissä yhdistyksen toimistossa. Jolloin toimikunta huolehtii myös toimiston päivystyksestä. Toimikunnan yhteystiedot löytyvät yhdistyksen lehdestä ja internetsivuilta.
RUISSALOTOIMIKUNTA
Ruissalotoimikunta hoitaa Turku TouRingiltä vuosittain talvikaudeksi (syyskuusta toukokuuhun) Ruissalo Campingiltä vuokrattua leirintäaluetta. Toimikunta järjestää alueella erilaista ohjelmaa. Ohjelmaa järjestetään tarpeen mukaan mm. karaokeiltoja, grillausta rannalla, luontopolkujen kiertämisiä, rokkapäiviä ja lettukestejä yms. mitä jäsenistö vain ehdottaa. Syksyisin pidetään siivoustalkoot lehtien tiputtua puista alas. Myös PikkuJoulut järjestetään ja vappuna pitkäpöytä. Toimikunta osallistuu myös Ruissalon treffien järjestämiseen aina kun sellaisia pidetään.
Toimikunta hoitaa itse alueen tiedottamisen ja yhteydenpidon johtokunnan kanssa. Tarpeen vaatiessa toimikunta hoitaa myös satunnaisia isännän tehtäviä varalla. Toimikunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan kehittämään aluetta ja lisäämään alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta.
Ruissalotoimikunta kokoontuu tarpeen vaatiessa. Kokoontumiset järjestetään Ruissalon talvialueen keittiötilassa. Toimikunnan yhteystiedot löytyvät yhdistyksen lehdestä ja internet-sivuilta.
TURVATOIMIKUNTA
Turvatoimikunnan toimialaan kuuluu matkailuajoneuvojen turvallinen ja oikea käyttö, joka sisältää. Ajokorttiasiat, kytkennät, oikean kuormauksen sekä ajoneuvon hallinnan liikenteessä ja leiriydyttäessä.
Toisena toimialana on tekniikka sisältäen sähkö- ja kaasukytkennät, sekä katsastusasiat.
Toimikunta neuvoo ja opastaa yhdistyksen jäseniä vaunuyhdistelmän ja matkailuauton käsittelyssä, mm. järjestää ajoharjoituksia, joissa halukkaat voivat halutessaan suorittaa myös liiton myöntämiä ajotaitomerkkejä. Ajotaitoharjoituksia järjestetään Turun Messu- ja Kongressikeskuksen kentällä vuonna 2019 seuraavasti: Huhtikuun 29 pvä, Toukokuun 13 ja 20 ja 27 päivinä, sekä Syyskuun 9 ja 16 sekä 23 päivinä.
6
Sekä omilla alueilla jos halukkaita löytyy. Myös ennakoivan ajon koulutusta järjestetään.
Toimikunta on mukana koko maata koskevien ajotapahtumien järjestelyssä aina, kun ne osuvat toiminta-alueellemme ja pyydettäessä muuallakin.
Yhdistyksen treffeillä toimikunta on mukana joko omalla ohjelmalla tai muiden toimikuntien apuna.
Tapahtumien aikana toimikunta puuttuu mahdollisiin turvallisuusepäkohtiin. Toimikunta on valmis auttamaan myös muita yhdistyksiä toimialansa mukaisten ohjelmien ja tapahtumien järjestelyssä.
Toimikunta ottaa osaa liiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja julkaisee toimialaansa kuuluvia kirjoituksia, sekä avustaa yhdistyksen muita toimikuntia.
Yhdistyksen järjestämillä treffeillä ja omilla alueilla toimikunta suoritta turvatarkastuksia, ja pyrkii monin eri tavoin vaikuttamaan siihen, että harrastuksemme olisi mahdollisimman turvallista ja ongelmatonta, niin leiriydyttäessä kuin liikenteessäkin.
Turvatoimikunnan jäsenet ovat valmiit opastamaan jäsenistöä kaikissa alaan liittyvissä asioissa. Toimikunnan yhteystiedot löytyvät yhdistyksen lehdestä ja internet sivuilta.
TURVA-ASIAMIES
Turva-asiamies ja turvatoimikunta seuraavat yleistä kehitystä ja muuttuvia määräyksiä alalla sekä tiedottavat niistä jäsenistölle. Turva-asiamies antaa tarvittaessa lausuntoja toimenkuvaansa kuuluvissa asioissa ja tutkii harrastukseen liittyviä teknisiä ongelmia ja väärinkäytöksiä vahinkojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Asiamiehen yhteystiedot löytyvät yhdistyksen lehdestä ja internetsivuilta.
URHEILUTOIMIKUNTA
Toimikunta ylläpitää jäsenten kuntoliikuntaa ja hoitaa lentopallon pelivuorot perjantai-iltaisin Raunistulan koululla. Petanque-peliä pelataan keväisen Petanque-tapaamisen yhteydessä Ruissalossa VankkuriViesti ry:n yhdistysten välisenä joukkuekilpailuna. Vastaavanlainen turnaus järjestetään Kesäniemessä elokuussa. Toimikunnan yhteystiedot löytyvät yhdistyksen lehdestä ja internetsivuilta.
MATKAILUASIAMIES
Yhdistyksen jäsenet voivat keskustella matkailuasiamiehen kanssa joko puhelimitse tai sähköpostilla kaikista sekä matkailuvaunuiluun että –autoiluun ja etenkin ulkomaanmatkailuun liittyvistä asioista. Matkailuasiamies neuvoo ja opastaa yhdistyksen jäseniä kaikissa karavaanimatkailua koskevissa asioissa. Asiamiehen yhteystiedot löytyvät yhdistyksen lehdestä ja internetsivuilta.
TOIMISTO- JA PUHELINPALVELU
Yhdistyksen toimisto on avoinna jäsenten asiointia varten puhelimitse/henkilökohtai-sesti kesäkuukausia (kesä- ja heinäkuu) lukuun ottamatta joka maanantai klo 18–20. Lisäksi yhdistykselle voi jättää viestin tai yhteydenottopyynnön yhdistyksen omien internetsivujen, www.sfcturku.fi, sekä sähköpostiosoitteen, sfcturku@sfcturku.fi, kautta.
7
Yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toimikuntien vetäjien ja asiamiesten yhteystiedot löytyvät yhdistyksen lehdestä ja internetsivuilta.
Yhdistyksen kerhohuoneistoa vuokrataan yhdistyksen jäsenille kohtuullista korvausta vastaan esim. perhejuhlien, koulutustilaisuuksien, saunailtojen tms. järjestämiseen. Vuokraustoimintaa johtaa yhdistyksen hallitus.
JÄSENTARVIKKEET
Yhdistyksen jäsentarvikemyynnistä huolehtii Turun Länsivankkurit Oy. Joitakin jäsentarvikkeita on myynnissä myös yhdistyksen osastolla Caravan Show –messuilla, yhdistyksen toimistossa sekä Kesäniemessä ja Ruissalossa. Valikoimat saattavat vaihdella toimipisteittäin. Uusia jäsentarvikemyyntipisteitä perustetaan tarvittaessa.
ALUEET
Yhdistyksen oma alue Kesäniemi Vehmaalla on jäsenistön käytössä ympäri vuoden.
Sopimusalueina jatketaan Lemmi-Caravanin (Mynämäki) sekä Livonsaari Caravanin (Naantali) kanssa.
Lisäksi yhdistyksellä on vuosia ollut käytössään joitakin kesäkausipaikkoja Ruissalo Campingillä, samoin koko matkailuajoneuvoille tarkoitettu alue Ruissalo Campingillä on yhdistyksen käytössä talvialueena syksystä kevääseen alueen muutoin ollessa suljettuna.
TIEDOTTAMINEN
Yhdistys tiedottaa jäsenistölle toiminnastaan mahdollisimman monipuolisesti yhdis-tyksen oman lehden Turun Caravan-postin sekä VankkuriViesti ry:n lehden Vankku-riViestin välityksellä. Tiedotusta hoidetaan lisäksi yhdistyksen internetsivuilla, www.sfcturku.fi, ja käyttämällä tarvittaessa sanomalehtien ja paikallisradioitten pal-veluita.
YHTEISTOIMINTA
Yhdistys harjoittaa yhteistoimintaa SF-Caravan ry:n, Caravan Huiput ry:n sekä VankkuriViesti ry:n puitteissa muitten lähikuntien SF-C -yhdistysten kanssa. Myös muu yhteistoiminta eri järjestöjen ja yritysten kanssa on mahdollista.
Turku .2018
Hallitus