SF-Caravan Turku ry

Suomen vanhin karavaanariyhdistys

Turun Caravanposti

Yhdistyksen oman jäsenlehden, Turun Caravanpostin, julkaiseminen aloitettiin vuonna 1995. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se postitetaan kaikille yhdistyksen varsinaisille jäsenille, SF-C yhdistysten puheenjohtajille ja yhdistyksen yhteistyökumppaneille.

Uusin julkaisu PDF - muodossa (1/2022):
Caravanposti 1/2022

Vanhemmat julkaisut löytyvät Yumpu - palvelusta:
Turun Caravanposti

Yhteystiedot

SF-Caravan Turku ry
Linnankatu 49 A, 20100 Turku
Puh. 02 2308 623
crossmenu